เมนู

ใบตัดเหล็ก ชนิดเรียบ 14x 3 mm. A30P ยี่ห้อ SSM(1ลัง =25 ใบ)

ยี่ห้อ : SSM (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

75.00 บาท

75.00 บาท

นมหนูตัดแก๊ส LPG FLAT SEAT เบอร์ 1 ยี่ห้อ HARRIS

ยี่ห้อ : HARRIS (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

257.00 บาท

245.00 บาท

นมหนูตัดแก๊ส LPG FLAT SEAT เบอร์ 0 ยี่ห้อ HARRIS

ยี่ห้อ : HARRIS (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

257.00 บาท

245.00 บาท

อลูมินาคัพ เบอร์ 8

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
10%

18.00 บาท

13.00 บาท

อลูมินาคัพ เบอร์ 6

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

18.00 บาท

13.00 บาท

อลูมินาคัพ เบอร์ 5

ส่วนลด
-

18.00 บาท

13.00 บาท

อลูมินาคัพ เบอร์ 4

ยี่ห้อ : TUFFER (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

15.00 บาท

13.00 บาท

SUNKO คีมจับลวดเชื่อม 500A

ยี่ห้อ : SUNKO (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

270.00 บาท

ข้อต่อหน้าตู้เชื่อม เกลียวนอก สีแดง 200A

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

165.00 บาท

115.00 บาท

ข้อต่อหน้าตู้เชื่อม เกลียวใน สีดำ 200A

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

165.00 บาท

145.00 บาท

TASETO สเปรย์เช็ครอยร้าว สีขาว

ยี่ห้อ : TASETO

ส่วนลด
-

250.00 บาท

TASETO สเปรย์เช็ครอยร้าว สีแดง

ยี่ห้อ : TASETO

ส่วนลด
-

250.00 บาท

TASETO สเปรย์เช็ครอยร้าว สีฟ้า

ยี่ห้อ : TASETO (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

250.00 บาท

กระจกดำ เบอร์ 11

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

12.00 บาท

Collet Body สลิบนอก 2.4mm

ยี่ห้อ : TUFFER

ส่วนลด
-

37.00 บาท

SUMO กระบอกอบลวดเชื่อม

ยี่ห้อ : SUMO (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

2,570.00 บาท

1,750.00 บาท

ไฟแช็คจุดแก๊ส

ยี่ห้อ : TUFFER (สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

35.00 บาท

หางปลาอาร์กอนสั้น

ส่วนลด
-

45.00 บาท

27.00 บาท

หางปลาอาร์กอนยาว

(สินค้าหมดชั่วคราว)

ส่วนลด
-

55.00 บาท

32.00 บาท

ทังสเตน 2.4 mm. หัวแดง

ส่วนลด
-

48.00 บาท

47.00 บาท