เมนู

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงิน


ชำระด้วยเงินสด

ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้า
ด้วยเงินสดโดยชำระกับพนักงาน
ส่งสินค้าได้โดยตรงเมื่อท่าน
ได้รับสินค้าและตรวจรับสินค้า
เรียบร้อยแล้ว

ชำระผ่านธนาคาร

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านทาง
ธนาคารหรือการโอนเงินเข้าบัญชีของ
บริษัทผ่านทางหน้าเคาเตอร์ธนาคาร แอพ
พลิเคชั่น หรือ ตู้ ATM ได้ และเมื่อท่านชำระ
เงินเรียบร้อยแล้ว
สามารถแจ้งการชำระเงินและหลักฐาน
การชำระเงินทางหน้าเว็บไซต์ หรือทาง
FAX ที่เบอร์ 038-967-991